فابراد

  همکاران، اعضا و بازنشستگان محترم خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا :

اکنون که خداوند متعال توفیق خدمتگزاری در شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی را برایم مقدور فرموده، به درگاهش شکرگزارم و امیدوارم دست در دست توانای اعضای صدیق این مجموعه، بتوانم واژه خدمتگزاری صادقانه به همه صاحبین این تعاونی را معنایی واقعی تر بخشم.

رویکرد مدیریت این شزکت تعاونی، صداقت را به عنوان راهبرد محوری برای خود برگزیده و برای تحقق آن از تمامی ابزارها، امکانات و ظرفیتها استفاده خواهد شد. این تعاونی به عنوان نهادی پویا با تکیه بر دانش محوری، تجارب گذشته و قانون مداری مسیر ارائه خدمات برای اعضاء آن را فراهم خواهد نمود. هدف نهایی ، ارائه خدمات مناسب و در شان همکاران و پرسنل خدوم خبرگزاری جمهوری اسلامی تعریف گردیده است. امیدوارم با همراهی و همدلی همه اعضا بتوانیم موجب کسب افتخار و ارتقاء جایگاه تعاونی باشیم. انشالله...

-  حسن ملکی نوجه دهی