تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا http://www.irnamaskan.ir RSS feeds for تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا 60 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/11/جلسه-مجمع-عمومی-عادی-و-فوق-العاده-شرکت-تعاونی-اعتبار-برگزار-شد#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=11 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=11&PortalID=0&TabID=84 جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/11/جلسه-مجمع-عمومی-عادی-و-فوق-العاده-شرکت-تعاونی-اعتبار-برگزار-شد جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد و به گزارش روابط عمومی شرکت بر اساس آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت در تاریخ 96/4/4صورت گرفته بود، در تاریخ 96/4/26 در محل سالن اجتماعات سازمان بازنشستگی واقع در طبقه هفتم سازمان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و بر اساس دستور جلسه نسبت به موضوعات مطروح اتخاذ تصمیم گردید، در این جلسه بندهائی از اساسنامه اصلاح و به تصویب رسید. همچنین تصویب صورتهای مالی، انتخاب بازرس نحوه پرداخت و توزیع سود، در نظر گرفتن اندوخته و ذخیره قانونی از مصوبات دیگر مجمع بود، آئین نامه های مورد نیاز شرکت نیز آخرین مصوبه مجمع عمومی عادی بود. SuperUser Account Wed, 19 Jul 2017 11:37:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:11 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/10/مجوز-فعالیت-تعاونی-اعتبار-سازمان-بازنشستگی-صادر-شد#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=10 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=10&PortalID=0&TabID=84 مجوز فعالیت تعاونی اعتبار سازمان بازنشستگی صادر شد http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/10/مجوز-فعالیت-تعاونی-اعتبار-سازمان-بازنشستگی-صادر-شد مجوز فعالیت تعاونی اعتبار سازمان بازنشستگی صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت، مجوز فعالیت تعاونی اعتبار که اهمیت اساسی جهت شروع و گسترش فعالیت تعاونی اعتبار دارد در تاریخ 96/4/14 و طی شماره 109987 از سوی اداره کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی صادر و به شرکت ابلاغ شد. SuperUser Account Wed, 19 Jul 2017 11:31:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:10 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/9/جلسه-هیات-مدیره-تعاونی-اعتبار-در-تاریخ-960330#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=9 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=9&PortalID=0&TabID=84 جلسه هیأت مدیره تعاونی اعتبار در تاریخ 96/03/30 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/9/جلسه-هیات-مدیره-تعاونی-اعتبار-در-تاریخ-960330 جلسه هیأت مدیره تعاونی اعتبار در تاریخ 96/3/30در دفتر تعاونی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت کلیه اعضاء تشکیل شد، ابتدا مدیر عامل محترم گزارش امور جاری شرکت را ارائه و سپس جلسه وارد دستور شد. موضوعات مصوب شده عبارتند از پیش بینی منابع مالی جهت پرداخت تسهیلات به بازنشستگان، زمان برگزاری مجامع عادی و فوق العاده و عضو گیری شرکتها و موسسات تابعه سازمان، و نحوه پرداخت سود سال1395 و قدردانی از کلیه افرادی که در تأسیس و راه اندازی تعاونی سهیم بوده اند. SuperUser Account Wed, 19 Jul 2017 11:14:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:9 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/8/دلجویی-از-اکبر-کايینی-بازنشسته-بستری-در-بیمارستان-اراد#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=8 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=8&PortalID=0&TabID=84 دلجویی از اکبر کائینی، بازنشسته بستری در بیمارستان آراد http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/8/دلجویی-از-اکبر-کايینی-بازنشسته-بستری-در-بیمارستان-اراد جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت امور بازنشستگان، مشترکین و منابع انسانی سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران با حضور در بیمارستان آراد از اکبر کائینی، بازنشسته خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران که در این بیمارستان بستری است، عیادت کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران، این ملاقات که در راستای برنامه دیدار از بازنشستگان بستری در بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهای آنان که به صورت دایمی از سوی نمایندگان سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران صورت می پذیرد، انجام شد، با پیگیری وضعیت جسمی اکبر کائینی و گفت و گو با پزشکان این بازنشسته بستری در بیمارستان آراد ادامه یافت. در این ملاقات که با حضور دکتر هلن نوعی، مدیر اداره سلامت سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران برگزار شد، بیماری و وضعیت جسمانی این همکار بازنشسته خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا در گفت و گو با پزشکان، مورد بررسی قرار گرفت و عیادت کنندگان از نزدیک از چگونگی مراحل درمان و نیازهای ایشان باخبر شد. SuperUser Account Sun, 02 Jul 2017 12:16:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:8 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/5/اغاز-به-کار-تعاونی-اعتبار-تابش#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=5 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=5&PortalID=0&TabID=84 آغاز به کار تعاونی اعتبار تابش http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/5/اغاز-به-کار-تعاونی-اعتبار-تابش مدیر عامل تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران گفت: تعاونی اعتباری کارکنان خدماتی مانند تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و همچنین تامین نیازمندی های اعتباری و رفاهی اعضا از جمله تسهیلات کمک هزینه درمانی و وام تعمیرات و سایر سهیلات مورد نیاز را با اعضا خود ارائه می دهد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران، صابر پورمهندس با اعلام خبر فوق گفت: فعالیت های تعاونی از جمله افتتاح حساب های سپرده و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری برای اعضا و دریافت کمک ها و مزایای نقدی و غیذ نقدی، تودیع وجوه به سپرده های بانکی و دریافت سود آن برای افزایش منابع مالی تعاونی و توسعه پرداخت تسهیلات به سهامداران می باشد. به گفته فیاضی، سایت اطلاع رسانی تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران راه اندازی شده و آدرس آن، به زودی به آگاهی بازنشستگان و همکاران محترم خواهد رسید. SuperUser Account Sun, 02 Jul 2017 11:56:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:5 http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/4/تعاونی-اعتباری-کارکنان-سازمان-بازنشستگی-افتتاح-شد#Comments 0 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=84&ModuleID=460&ArticleID=4 http://www.irnamaskan.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=4&PortalID=0&TabID=84 تعاونی اعتباری کارکنان سازمان بازنشستگی افتتاح شد http://www.irnamaskan.ir/6.html/ID/4/تعاونی-اعتباری-کارکنان-سازمان-بازنشستگی-افتتاح-شد با حضور دکتر تشکری هاشمی، معاون توسعه منابع انسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران، منتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان و مدیران عامل شرکت های تابعه، تعاونی اعتباری کارکنان سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران (تابش) افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران، در این مراسم، دکتر تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت توانمندسازی هرچه بیشتر شرکت ها و مراکز اقتصادی زیرمجموعه سازمان بازنشستگی در راستای ایجاد منابع پایدار درآمدی ویژه بازنشستگان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا خاطرنشان کرد: قطعا پس از سال ها تلاش و خدمات بازنشستگان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا تهران در دوره اشتغال، ضرورت دارد تا با ایجاد منابع پایدار درآمدی، خدمات هرچه بهتری را به این عزیزان ارایه دهیم. وی با تاکید بر ضرورت سهام داری بازنشستگان در قالب این تعاونی تصریح کرد: این مساله موجب خواهد شد تا بازنشستگان عزیز خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا هم از سود این کار بهره مند شوند و انگیزه مضاعفی برای سپرده گذاری در تعاونی اعتباری داشته باشند. SuperUser Account Sun, 02 Jul 2017 11:52:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:4